Prireditve v letu 2014

Organizacija prireditve »Letni koncert«,
– Organizacija prireditve »Božični koncert« z gostjami Vokalno skupino Fortuna iz
Velenja,
– Nastop na Območni reviji »Pesem Posavja« v Krškem,
– Sodelovanje in nastop na prireditvi »KD kapele se predstavijo«,
– Nastop na prireditvi »Pomlad je v deželo prišla« v Dolenji vasi,
– Nastop na prireditvi »Naših 10 let« pri KD Anton Krek Čatež ob Savi,
– Nastop na prireditvi »Mamam za praznik« v Kapelah pod organizacijo Podružnične
šole Kapele,
– Nastop na prireditvi »Martinovanje po starih in novih šegah« v Leskovcu pri Krškem