Plan dela za leto 2015

– Organizacija 95. Obletnice MoPZ z gosti, predviden datum 24.10.2015
– Nastop na Območni reviji »Pesem Posavja« v maju 2015,
– Sodelovanje in nastop na prireditvi »KD kapele se predstavijo«,
– Nastop na prireditvi »Koncert pred revijo«, katerega bo letos organizator Vokalna
skupina Barbara iz Globokega,
– Drugi nastopi in gostovanja