Načrti

Načrtovani nastopi v letu 2015:
KD Kapele se predstavi (marec/april)
Jurjevanje v Kapelah (april)
medobmočna revija Pesem Posavja (maj)
Koncert na kresno noč (23. 6.)
Pohod z baklami (26. 6.)