Arhivi Kategorije: Kapelski Pubje

Letni zbor članov društva

V Gasilskem domu Župelevec so se na svojem rednem letnem zboru  članstva srečali pripadniki Kulturnega društva s sedežem v Kapelah. Po kratkem in jedrnatem pozdravu predsednice Mihaele ( zaradi varnosti podatkov ne bomo napisali priimka) so člani in vabljeni gostje poslušali nekoliko izčrpneje poročila posameznih predsednikov in predsednic sekcij, ki so delovala in še vedno delujejo v okviru KD Kapele.

Tako so nanizali dosežke članov Moškega pevskega zbora, Ljudskih pevcev Kapelskih pubov, ženske vokalne skupine Iris in sekcije za ohranitev dediščine alias filmske sekcije v letu 2018. Kmalu za tem pa so opisali tudi predvidevanja delovanja in raznih dejavnosti, ki se naj bi zgodile v tekočem letu 2019.

Ob tem so skupinsko z dvigom rok soglasno potrdili spremembe novega društvenega pravilnika imenovanega Statut društva, podpisali so izjave da dovoljujejo objavo svojih in naših fotografij z dodatkom video filmov, da se strinjajo z obveščanjem po elektronski pošti in še niz podrobnosti v zvezi s to tematiko.

Seveda  se se seznanili s finančnim poslovanjem, z delom po novem disciplinske komisije, ki bo odslej štela kar pet sodnikov, oz. članov društva. Sicer so bili v lanskem letu povsem brez dela, na področju disciplinske komisije. Brez nepotrebnega dela.

Kot veleva tradicija so naporen večer, ki pa je bil učinkovit, sklepčen in poln optimizma zaokrožili z izbrano kulinariko ob spremljavi glasbe. Ples članov in gostov se je nadaljeval še v pozne nočne ure.


“Večer v Rakovcu”

Sekcija KD Kapele-ljudski pevci Kapelski pubje so v Rakovcu pripravili zelo lepo obiskano etnološko prireditev z ljudskim petjem in ohranjanjem starih običajev. K sodelovanju so povabili tudi nekaj gostujočih skupin, seveda pa so svoj del programa opravile tudi članice dramske skupine Kapelske tračarice iz domačega Kulturnega društva Kapele in otroška folklorna skupina iz podružnične OŠ Kapele.

FOTOGALERIJA – tukaj klikni za povezavo

 

Kapelski pubje na 20. območnem srečanju ljudskih pevcev

20. območnega srečanja ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž, ki ga vsakoletno organizira OI JSKD Brežice so se seveda udeležili tudi ljudski pevci iz Kapel-Kapelski pubje.

Kot organizator letošnjega jubiilejnega srečanja so se izkazali OI JSKD Brežice in Ljudske pevke Žejno, ki delujejo pod okriljem KUD Anton Kreč iz Čateža. Kapelski pubje, so tako kot ostali nastopajoči sestavi iz brežiške občine pred občinstvom izvedli dve pevski točki, ki ju lahko v celoti slišite na našem videozapisu.

 

 

Letni zbor članov društva

Člani KD kapele so se tokrat na povabilo gasilcev iz Velike aObreža zbrali na svojem rednem letnem občnem zboru kar v gasiskem domu na Velikem Obrežu. Uvodoma so po pozdravnih besedah predsednika društva poslušali poročila predsednikov posameznih sekcij društva ( moški pevski zbor, ljudski pevci Kapelski pubje, vokalna skupina Iris in sekcija za ohranizev dediščine-filmska sekcija). Sicer so celotna poročila zajeta v videoreportaži:

zraven tega so podali tudi načrte za letošnje 2017 leto. Navzoče je pozdravila tudi koordinatorka OI JSKD Brežice Simona Rožman Strnad, podala smernice na področju ljubiteljske culture v tem letu. Od gostov je bil navzoč med ostalimi tudi predsednik KS Kapele Ivan Urek ki je pozdravil dobro sodelovanje društva z ostalimi in na področju prepoznavnosti Kapel, ter obljubil pomoč KS Kapele društvu tudi v tem letu.

FOTOGALERIJA je dosegljiva na tej povezavi