Filmski večer na Bizeljskem

Filmski večer z najnovejšim etnografsko-igranim filmom “Tak ti je tu blu ob žetvi”, ki je bil predvajan na Bizeljskem. Zanimanje za tovrstno ljubiteljsko filmsko produkcijo je kar prisotno, kar nakazuje tudi množičen obisk gledalcev v šolski telovadnici OŠ Bizeljsko. Tako so se lahko tudi bizeljski gledalci seznanili s filmsko zgodbo izpred dobrih 60 let v Kapelah, vse pa seveda v izvedbi članov KD Kapele sekcije za ohranitev dediščine.