Načrti “Sekcije za ohranitev dediščine” v letu 2019

Predsednica KD Kapele Mihaela Blaževič in hkrati predsednica Sekcije za ohranitev dediščine=filmska sekcija

Sekcija Kulturnega društva Kapele, ki predvsem skrbi za ohranjanje dediščine skozi filmske stvaritve je že polnih pet let zelo aktivna. O delu sekcije pričajo celovečerni etnografski filmi: ( Tak ti je tu blu, Čejanje perja, Tak ti je tu blu na kmetih), ki so jih pripravili, posneli in realizirali v tem obdobju. Vrsto let so dejavne tudi članice v dramski skupini Tračarice. Na tokratnem letnem pregledu delovanja sekcije so člani poslušali povzetek dejavnosti v letu 2018, vključili so nekaj novih članov, tako sedaj štejejo 54 filmskih navdušencev.

Na tokratnem ponovoletnem srečanju članov filmske sekcije KD Kapele

Ob tem so sprejeli tudi sklep, da bodo svojo prvo petletko slovesno obeležili kako drugače kakor s kulturno prireditvijo, na kateri se bodo skozi ogled insertov iz filmov spomnili filmskih trenutkov, pa zraven seveda nastopi znamenite skupine Tračarice, pevski nastopi in še kakšno presenečenje pripravljajo.

V sodelovanju s podružnično OŠ v Kapelah že sedaj pripravljajo vsakoletno “Jurjevanje v Kapelah”, ki bo tokrat v letu 2019 v soboto, 11. maja . Dan prej pa bodo po vaseh KS Kapele z vozovi pobirali jajca.

Seveda pa filmska dejavnost ostaja njihova prva prioriteta. Nekaj gostovanj s filmom Tak ti je tu blu na kmetih imajo že v mislih, tako da bodo dober glas o kapelskih filmarjih in filmskih uspehih s projekcijami ponesli še v druge kraje. 

Člani predsedstva in upravnega odbora med vodenjem srečanja

Seveda pa bo osrednja nit v letu 2019 priprava in začetek snemanja novega celovečernega etnografskega filma. Tokrat se bo zagnana ekipa lotila nove teme. Kot vodilna rdeča niti filma bo snemanje košnje, spravila sena in ob tem še niz spremljajočih dogodkov nekoliko desetletij nazaj v času, kakor je bilo v Kapelah nekoč.