Projekcije filma Tak ti je tu blu na kmetih

Člani filmske sekcije so opravili projekcijo filma Tak ti je tu blu na kmetih v

Kulturnem domu v Dobovi:

v nedeljo 7. januarja 2018 pa je ekipa gostovala s projekcijo filma

v Večnamenskem domu v Globokem: