KINO POD ZVEZDAMI V KAPELAH

Člani Kulturnega  društva Kapele, Sekcije  za ohranitev dediščine, so želeli  popestriti julijske in avgustovske sobotne večere in ljubiteljem spominov na kmečko življenje okrog leta 1960 predvajati filme, ki so jih posneli Kapelci sami – z namenom, da resnično polpreteklo zgodovino ohranijo za neke, povsem druge čase. Pod zvezdnim nebom, na župnijskem dvorišču v Kapelah, so bili predvajani trije filmi iz niza petih celovečernih igranih narečnih filmov TAK TI JE TU BLU, ki so od začetka do konca produkt amaterjev iz Kapel.  

30. julija 2022  je bil predvajan 90-minutni kapelski film TAK TI JE TU BLU, ki je bil posnet  leta 2012 in bil premierno  predvajan leta 2013. Osrednja tema filma sta ljubezen in poroka po drugi svetovni vojni.

6.avgusta 2022 je bil predvajan   120-minutni celovečerni igrani narečni film TAK TI JE TU BLU NA KMETIH,  ki je tretji v nizu posnetih kapelskih filmov in je rekonstrukcija življenja na kmetih in kmečkih opravil okrog leta 1960, s poudarkom na načinu pridelave, spravila in uporabe koruze v tistem času. Posnet je bil v času od januarja do decembra 2016 v Kapelah in premierno predvajan novembra 2017.

13. 8. 2022 pa je bil predvajan 35-minutni narečni igrani etnografski film OD PERA DO VAJKOŽA. Film je rekonstrukcija zimskega kmečkega opravila okoli leta 1960. Posnet je bil v času od avgusta do decembra 2015. Premiera  je bila 19. marca 2016 v Kapelah. Uvod v predvajanje filma je bil kratek skeč  z naslovom  KO TA MLADA PRIDE K HIŠI, s katerim smo želeli predstaviti nespoštovanje vrednot in  dela staršev, čeprav mogoče malo grobo, pa v največ primerov resnično.

Filmi so nastali v produkciji Kulturnega društva Kapele Sekcije za ohranitev dediščine in VIDEOKOM-a Brežice.

Obiski filmskih predstav    so bili  nad pričakovanji. Vse tri filmske predstave je obiskalo več kot 300 gledalcev.  To daje pogum, da  bomo še  ponovili  filmske večere s kapelskimi filmi o  trgatvi, o lüpatvi, o predbožičnem dnevu, o košnji in mogoče še katerega. Najprej pa bo premierno predvajan film TAK TI JE TU BLU OB ŽETVI IN »AJNRṺKANJU«.